Reference

Vnitřní dítě


U paní Borovské jsem absolvovala workshop Vnitřní dítě (VD) na začátku roku 2023. Dlouho jsem hledala terapii, která mě zavede více do sebe samé. Paní Borovská mi skrz terapii pomohla najít slabá místa i zranění z dětství, která se dodnes propisují do mého dospělého života. Na těchto zjištěních jsem posuzovala, jak se chovám k sobě nebo jak se ke mně chová okolí a jak vše spolu souvisí.

Než jsem terapii VD znala, necítila jsem se úplně dobře. Nedovedla jsem si tak představit, jak sama sobě (své vnitřní holčičce) budu umět dávat podporu a energii, když ji sama nemám. Ale jde to a velmi dobře :) Musím říct, že jsem díky terapii objevila své skryté a dlouho neuvědomělé já, tu malou, ale velmi živou energii o kterou se teď s radostí starám. Díky terapii jsem si také uvědomila, že je potřeba myslet na sebe, chtít pro sebe to nejlepší, pečovat o sebe a dávat si podporu. Ano, sama sobě!

Terapii u paní Borovské bych doporučila všem, kteří na sebe tak trochu zapomněli, všem, kteří upřednostňují životy druhých nad sebou, všem kteří hledají sebe a svou vnitřní spokojenost. Při terapii totiž může každý pochopit, že to nejcennější a často tolik hledané máme stejně všichni uvnitř sebe.

Děkuji za přínosné informace ze sezení a přeji všem budoucím účastníkům terapie VD úspěšnou cestu k vnitřnímu dítěti.

27. 2. 2023, Alena Kurfürstová, kurfurstovaalena@gmail.com


Dobrý den, paní doktorko,

je to rok, co jsem u Vás absolvovala workshop Vnitřní dítě. Asi jsem potřebovala tuto dobu, abych si vše pořádně uvědomila a viděla u sebe ty pozitivní, a věřím, že i trvalé, změny.

Moje vnitřní dítě už "nebrečí". Bolístky jsem si znovu na workshopu prožila a postupně i během dalšího období emočně propustila.

Chtěla bych Vám tímto moc a moc poděkovat... za laskavý přístup, za víru, že to zvládnu, za podporu, ale... hlavně za to, že jsem znovu objevila svůj potenciál.

Objevila jsem, pochopila a vzala za své vše, co dělá mne mnou, mé JÁ. Jsou to všechna má "sebe-", tedy sebeuvědomění, sebeúcta, sebehodnota, sebejistota, sebedůvěra, sebevědomí... Už vím, že sebevědomí je produkt sebelásky.

Pochopila jsem, a není to egoismus, koho mám mít na světě nejvíc ráda. Od té chvíle jsem začala ještě více dávat druhým a to mne naplňuje.

Našla jsem svůj nový životní směr. Dnes jsem certifikovaná koučka a pomáhám druhým objevit jejich potenciál a silné stránky. Spolupracuji s neziskovou organizací, školím, lektoruji. Ale hlavně inspiruji...

Jsem spokojená a šťastná, mám mnoho energie a entuziasmu, ale více pokory a vděčnosti.

Jsem si jistá, že to vše také díky Vám.

Ještě jednou děkuji.

5. 9. 2019

Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D., kouč osobního a profesního rozvoje, dasakocichova@centrum.cz


Po vlastní diagnóze problémového vztahu ke svému vnitřnímu dítěti jsem na internetu narazil na videa pana Havelky o této problematice a začal jsem uvažovat o předplacení sezení. Jelikož jsem z Ostravska, stále mě odrazovala vzdálenost, kterou bych musel dojíždět, a proto když jsem objevil workshop v Brně, neváhal jsem a přihlásil jsem se. Paní Borovská na mě od začátku působila klidným, pohodovým a moudrým dojmem. Hodnotu workshopu bych chtěl vyzdvihnout z toho důvodu, jelikož se nejednalo o žádné chlácholení o okamžitém odblokování apod., ale jasně bylo řečeno, že pokud se chce člověk změnit nebo vylepšit vztah sám k sobě, je třeba na sobě denně pracovat, což řada lidí (včetně mě na začátku) nechce slyšet. Paní Borovská mi dala do ruky postup, rituál, při jehož denním drilování se člověk dokáže malými krůčky posunout tam, kam by chtěl. Je to diametrální rozdíl od většiny praktik, které jsou k vidění různě na internetu nebo youtube videích, kde se nabízí přesně to, co většina populace chce slyšet, a to okamžitá úleva bez jakékoliv námahy. Know how, které člověk získá po absolvování tohoto workshopu, je velmi cenné, ovšem používat ho, a díky němu se posouvat dále ve vztahu sám k sobě, je jen a jen na nás. Po prvních 14 dnech drilování rituálu, který jsem na workshopu dostal, jsem začal pozorovat první malinké změny, což bylo pro mě znamení, že tudy cesta opravdu vede. Paní Borovská byla po celou dobu workshopu milá, přátelská, vše logicky a klidně vysvětlila, přesně dle mých očekávání, které jsme před workshopem měl. Tento workshop doporučuji každému, kdo to s prací na sobě myslí opravdu vážně, je odhodlaný na sobě denně pracovat a nemyslí si, že veškerou práci za něj odvede terapeut. Paní Borovské touto cestou ještě jednou děkuji za provedení workshopem, přesnou diagnózu problému a sestavení potřebných rituálů pro práci na sobě. Děkuji.

9. 10. 2018, Karel Šnajdr, karel.snajdr.25@email.cz


O liečbe vnútorného dieťaťa som mala načítaného dosť, avšak - ako to realizovať? V rôznych knihách je množstvo rád a postupov, ale, žiaľ, aj po dôslednom vykonávaní som nezaznamenala žiadnu zmenu. Mimoriadne ma potešilo, keď som na nete objavila workshhop p. Borovskej. Keďže som zo Slovenska, výhodou bola možnosť sedení cez Skype. Pod vedením p. lektorky som sa postupne dokázala spojiť so svojím vnútorným dieťaťom, komunikovať s ním a v konečnom dôsledku ho mať rada, čo je úžasné! Veľmi oceňujem pravdivý, úprimný, precízny a pritom citlivý prístup p. Borovskej, prostredníctvom ktorej som sa konečne mohla spojiť sama so sebou. Zo srdca ďakujem a vrelo odporúčam.

2. 9. 2018, Renáta Sedlárová, sedlarovarenata@gmail.com


Setkání s terapií vnitřního dítěte ke mně přišlo jako výjimečná příležitost. Původně jsem hledala možnost se s tímto přístupem pouze seznámit a jako lektorka a kouč ho případně využít při své vlastní práci s lidmi. Nakonec jsem se stala přímou součástí a účastnicí realizované terapie. Já jako klient, který si celým řízeným procesem léčení procházel. Tvůrce této pomáhající terapie pan Jan Havelka jako supervizor. A paní Hana Borovská v roli terapeutky, která celou terapii vedla a know-how aplikovala.

Terapie probíhala jako velmi promyšlený návazný proces, ve čtyřech samostatných sezeních, vždy v délce trvání čtyř hodin. Každé setkání mělo svůj specifický průběh a dílčí terapeutický záměr.

  • Zcela na začátku všemu předcházela malá domácí příprava v podobě seznámení se třemi hypotézami vnitřního dítěte tak, jak je definoval pan Havelka, a z nichž se v rámci terapie vycházelo. Na prvním sezení se mnou terapeutka prozkoumala stěžejní situace z mého dětství a dospívání právě prostřednictvím hypotéz vnitřního dítěte, situace, které jsem negativně prožívala, a nacházely jsme jejich společné znaky a projevy. Následně jsme stejnou technikou sondovaly moji dospělou realitu, nacházely "červenou nit" mezi současnými situacemi a paralely mezi dětstvím a dneškem.

Pro mne osobně to znamenalo zásadní explicitní uvědomění, že i v mém podvědomí existují a fungují opakující se vzorce chování s hlubokými kořeny, jakési nevědomé automatismy, které ovlivňují moje duševní rozpoložení. Vše bylo umocněno domácím zadáním do dalšího setkání si zrekapitulovat podstatu první terapie a sepsat klíčové projevy, pocity a slova v návaznosti na tři hypotézy vnitřního dítěte.

  • Při druhém terapeutickém sezení se již vycházelo z takto definovaných klíčových slov a ta se pak stala základem pro vytvoření rituálu péče o vnitřní dítě, který má svou danou formu a posloupnost omluv, slibů a pochval. Svůj vlastní rituál, kterým pečuje o své vnitřní dítě, mi v meditačním stavu nejprve ukázala sama terapeutka a poté jsem si jej vyzkoušela já sama. Terapeutka i supervizor mi sdělili své dojmy, do jaké míry byl pro ně můj rituál přesvědčivý. Rituál péče musí být přesvědčivý především pro mé vnitřní dítě, proto následovala terapeutkou vedená technika prvního setkání a rozhovoru s mou vnitřní holčičkou formou channelingu. Technika rozhovoru v meditačním stavu, jemná, vizualizační, při níž terapeutka skrze mne přes virtuální mikrofon dojednává s vnitřní holčičkou nejvhodnější podmínky a podobu rituálu péče o vnitřní dítě. Poté mne terapeutka s přáními vnitřní holčičky seznámila a dohodly jsme se na podobě, frekvenci, prostředí a podmínkách, za kterých budu rituál péče provádět až do termínu našeho třetího sezení, včetně písemného zápisu a zaslání. Tuto závěrečnou dohodu terapeutka v mé přítomnosti namluvila jako audionahrávku, kterou mi hned poslala na můj mail.

Celý tento zprostředkovaný rozhovor s vnitřní holčičkou byl pro mne silný zážitkem a vhledem, jak se naladit a být všímavější ke svému vnitřnímu světu. A rituál péče je prostředkem, jak navázat vztah a důvěru k sobě sama. Jeho síla spočívá v jednoduché a logické posloupnosti, ve využívání autentických klíčových slov, v dodržování dohodnutých podmínek a v neposlední řadě v pravidelnosti a frekvenci jeho provádění.

  • Třetí terapeutické sezení se uskutečnilo s odstupem šesti týdnů. V úvodní části jsme s terapeutkou rozebraly, jak se mi dařilo provádět rituál péče, diskutovaly jsme o jeho pravidelnosti, denní době, kdy ho provádět, a o jeho měření v procentech účinnosti o možných příčinách mých výsledků a o budoucích změnách. Svůj rituál jsem opět předvedla a byl mi sdělen dojem terapeutů z pohledu jeho důvěryhodnosti a účinnosti. Navazovala část sezení zaměřená na další setkání s vnitřní holčičkou technikou channelingu. V meditačním stavu mne terapeutka "připojila" na virtuální sluchátka, skrze která jsem naslouchala jejímu rozhovoru s mojí vnitřní holčičkou. Ta sdělila své pocity z prováděných rituálů, jak přesvědčivé pro ni byly, co jí scházelo, co by přivítala, jaké změny by pomohly a na výzvu terapeutky si určila, jaký dárek ode mne by jí udělal radost. Terapeutka při channelingu jmenovala vnitřní holčičku "vrchní poradkyní pro všechno" s právem "veta", s právem rozhodovat. Po skončení této techniky následovala rekapitulace a zadání, které mi terapeutka opět nahrála na audiozáznam a následně poslala mailem. Jednalo se o pokračování v provádění rituálu péče za upravených podmínek, o jeho písemný výkaz a vyhodnocení a dále o emocionální saturaci koupí vybraného dárku pro moji vnitřní holčičku a zaslání šťastného selfie po provedeném nákupu.

Už samotné několikatýdenní a každodenní provádění rituálu péče pro mě znamenalo velký zvrat - myslet na vnitřní holčičku jako na živou cítící bytost, pro kterou mi stojí za to dělat věci dobře a opravdově. Věnovat vědomou pozornost jejím potřebám, a tím s přesahem i sobě samé. Dodržet slib, který jsem dala vlastně jen sama sobě. Znamenalo to pro mě, že na tom záleží, i když to nikdo jiný nevidí. Při channelingu dostanete sluchátka na uši a už je nikdy nesundáte, budete stále napojeni na svůj vnitřní hlas a vnitřní pocit a podle toho uděláte to nejlepší rozhodnutí.

  • Po dalších pěti týdnech jsem absolvovala poslední, čtvrté terapeutické sezení. I tentokrát proběhla důležitá úvodní kalibrační část zaměřená na kvalitu rituálu péče, rozbor výkazu, procesu kupování dárku. I tentokrát jsem svůj rituál terapeutům ukázala a oni se podělili o svůj dojem a podněty. A opět technikou channelingu kontaktovala terapeutka moji vnitřní holčičku a výstupy a dohodu mi zaslala v audionahrávce mailem. Dohoda zahrnovala návazné pokračování v rituálu péče do stanoveného termínu bez nutnosti písemného výkazu, průběžnou aktualizaci klíčových slov rituálu a zařazení virtuálního pohlazení na základě aktuálních prožitků vnitřní holčičky a dále naplánování a realizaci společné akce za odměnu s přihlédnutím na právo "veta" vnitřní holčičky. Posledním zadáním bylo uskutečnit společnou aktivitu, činnost, při níž se vnitřní holčička nebude muset nijak zapojovat, nebude-li chtít, bude pouze přítomná, a to vše s cílem přenést toto do běžného života, vytvořit si návyk, kdy se s vnitřní holčičkou dohodnu, za jakých podmínek chce být se mnou v dané činnosti či situaci.

Terapeutka Hana Borovská vedla všechna sezení s velkým vnitřním zájmem, vždy s potřebnou analýzou a metodickou i dovednostní přípravou, jednotlivé terapeutické sekvence provazovala nenásilně a přirozeně, reagovala s citem pro nastalé situace, vše plynulo v návaznostech a dávalo logiku, její projev byl terapeuticky profesionální a především adekvátní, příjemně se poslouchal její hlas, celá její vizáž působila subtilně a podporovala mé soustředění a zaměření.

Supervizor Jan Havelka byl přítomen na všech čtyřech sezeních, podílel se na potřebné přípravě terapeutky a případných variant řešení nastalých situací před jednotlivými setkáními, jeho přítomnost při terapiích byla podpůrná a vysvětlující, průběh terapií pečlivě sledoval, nenásilně a s dovolením do nich vstupoval pouze v případě, kdy bylo potřeba doplnit, ujasnit, vyprecizovat cokoli v průběhu technik či rekapitulace závěrů či při zadávání domácích úkolů, jeho projev byl vždy velmi korektní a respektující. Jako klientka jsem vnímala, že jeho projev je adekvátní a v pořádku.

Celý proces terapie vnitřního dítěte, který mi oba terapeuti dopřáli zažít, mi vnesl do života velké uklidnění. Uvědomění si, že spontánní pocity a prvotní myšlenky nezastavím, že za jejich vznik nejsem mnohdy ani zodpovědná a že na tom jsou podobně i ostatní. A že existuje možnost v podobě terapie vnitřního dítěte, jak udělat kus dobré vnitřní práce, kdy s respektem sami k sobě a ke svým vnitřním potřebám můžeme až následně zvolit další sled svých myšlenek a reakcí. Metodika terapie vnitřního dítěte to vše systematicky nabaluje jako sněhová koule, v pravý čas koriguje a fixuje, stupňuje a pracuje s nuancemi, vede nás nejdříve dovnitř a pak společně ven.

26. 2. 2018, Ing. Mgr. Simona Vachová, lektor, kouč, simona-simona@centrum.cz

Výcvik rituálu přijetí

Chcela som zažiť niečo, čo by mi trochu pomohlo preniesť sa cez depresívne stavy, ktoré mávam. Klasická terapia u psychológa sa mi zdala neprínosná, tak som vyskúšala výcvik rituálu priatia. Zo začiatku som mala problém s prejavom a hanbila som sa pred terapeutkou. Precvičovali sme, kým som nebola spokojná. Dostala som úlohu cvičiť rituál každý deň aj doma. Občas sa mi nechcelo, ale nevzdala som to. Môžem povedať že sa cítim lepšie. Vždy som sa tešila na ďalšie sedenie, že si to znova zopakujem a budem motivovaná na ďalšie dni. Bola to príjemná skúsenosť.

25. 11. 2021, Dominika Koczmanová, dominikakoczmanova@gmail.com


Rituál přijetí je pro mě velmi dobrý nástroj k překonání mých úzkostí. Určitě to není nástroj, který by všechno úplně změnil. Člověk musí opravdu chtít a vytrvat i přesto, že některé dny se vám opravdu nechce nebo máte k němu takový odpor, že nic nefunguje. Musíte opravdu věřit a znova a znova cvičit a vracet se k tomu. Dle své zkušenosti mohu říct, že pokud opravdu pomalu a důkladně procvičuji rituál přijetí, mám menší a menší odpor ke všemu, co mě v životě potká. Samozřejmě se mi můj odpor ke všemu zas vrací, a proto opět a opět "pročišťuji". Je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že to bude lepší a lepší.

3. 1. 2021, Marek Zogata, Zogata.M@seznam.cz